IPTD-688 - 水谷心音2011年番号 僕とりおの甘~い性

IPTD-688 - 水谷心音2011年番号 僕とりおの甘~い性

下部虚寒及脾气不充者勿食。生者,能助阳,去脏腑沉寒,发诸经寒气,腹中冷痛,霍乱胀满,皮肤间结气,止呕逆,治感寒腹痛,肾中无阳,脉气欲绝,黑附子为引,理中汤用之,以其温脾也。

辛甘升发,苦淡降泄,则邪解而气和矣。 故阴虚烦热、脾虚泄泻,五更肾泄,妇人产后血虚烦热、小儿痘疹气虚作泻,及行浆后泄泻,并皆禁用。

专主五淋利小便,散瘀血。 雷火针同丁香、麝脐熨寒痹挛痛。

 弘景云,仙方及服食家皆须之。然非于潜产者,不可生用也。

黑子疣赘,续随子捣烂时涂之自落,或以煮线系瘤根,时时紧之渐脱。治便毒,射干同生姜煎服,利两三行即效。

苗名小草,亦能利窍兼散少阴风气之结也。 误吞金银物者用之皆效。

Leave a Reply