BF-533 - 石原莉奈2018年番号 石原莉奈 6時間SPECIA

BF-533 - 石原莉奈2018年番号 石原莉奈 6時間SPECIA

凡木末之实,而为心家果者,生化之道也;(木生心火。伤寒,表邪也,欲求外证,但当察之于周身,而周身上下脉络,惟足六经尽之耳!(周身者,躯壳也,对脏腑言。

其缓者,菀为湿热,化内风而上冲;其急者,是风胜也,不待化热,而即上冲。又曰∶大复其胜,则主胜之,故反病也。

或又问∶三阳一阳病,皆形容其发病之状,二阳病,独推究其发病之原因者何居?观于《内经》论厥,有寒有热,而论痿独曰生于大热也。

不但补血降气不可妄用,即生津补火,且不可滥施。治之之法,宜泻中兼补,倘虚甚者,或不得已,姑从于补,虚复而后宜议泻矣。

舌苔或白浓,或黄浓,而上覆以黑,是胃脘之血为冷食所逼而停凝也。夫果百邪皆即伤即病,是人身只有邪伤肤表之病,何以有邪在膜原之病?且如人之一病,累愈累发,或一年,或数年,不能除根者,当其暂愈,岂非内伏之明验耶?其所伏,必不在呼吸之冲道,亦必不在血气之细络,而必在空阔无所拘束之部,此即膜原是也。

下文推究五行当更相平,及子能令母实,母能令子虚之义,乃专就所以泻南补北而发挥之。故人之暴脱血者,必元气浮动而暴喘;久脱血者,必阳气浮越而发热;病后血少者,时时欲喘欲呕,或稍劳动即兀兀欲呕,或身常发热。

Leave a Reply